Sunday, 4 March 2018

Cabaran Pertama - Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab oleh Onomatopiyya


Buku Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab ini mempunyai pengisian yang sangat baik dan perinci. Penulis buku bernama K.H Moenawar Chalil. Merupakan hakcipta di Indonesia 1955 oleh PT BULAN BINTANG, Jakarta. Hakcipta di Malaysia 1988 oleh THE THINKER’S LIBRARY SDN BHD. ISBN 967-69-0191-1. Buku ini mempunyai 339 halaman termasuk daftar nama dan istilah.

Buku ini memuatkan sejarah dan riwayat hidup Imam - Imam Mazhab yang empat ( Hanafi, Maliki, Shafie dan Hambali ) secara lengkap. Di dalamnya antara yang dihuraikan, dasar - dasar mazhab dalam Fiqh Islam dan riwayat mula tersebarnya aliran – aliran mazhab tersebut di seluruh dunia Islam. Juga dijelaskan tentang bagaimana cara – cara mereka mengambil istinbat ( kesimpulan ) hukum dari al – Quran dan Hadith.

Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca, disamping untuk mengetahui dengan lebih dekat tentang peribadi mereka, juga yang terpenting untuk dijadikan suri tauladan bagi kehidupan umat Islam, tentang keberanian dan ketangkasan para Imam Mazhab empat dalam menegakkan keadilan dan membela kebenaran yang hakiki, sekalipun harus dengan jalan menderita dan berkorban.

Pada mukasurat 223, menarik perhatian saya dalam tajuk kecil yang menerangkan Cara Imam Syafie bertukar fikiran mencari kebenaran. “ Dengan gubahan ini dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahawa kritik atau celaan lawan itu oleh beliau dipandangnya ada gunanya dan besar pula faedahnya. ” Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan rujukan bagi pengkaji ilmu dan yang mencarinya.

No comments: